Vergaderdata 2019

(onder voorbehoud van tussentijdse aanpassing)

Maandag 11 februari met netwerkpartners

Maandag 11 maart

Maandag 8 april

Maandag 13 mei met netwerkpartners

Maandag 10 juni

Maandag 8 juli

Maandag 9 september

Maandag 14 oktober

Maandag 11 november met netwerkpartners

Maandag 9 december