Agenda wijkberaad 11 december

Agenda:

 • Opening
 • Verslag vorige vergadering d.d. 20 november
 • Mededelingen
  • Wensbus
  • Korte terugblik bezoek aan diverse platformen Maastricht
 • Werkgroepen
  • Opheffen bestaande werkgroepen
  • voorstel instellen werkgroep Wijkontmoetingsdag/kunstmarkt
 • Kerkplein
  • Plaatsen bloembakken
  • Plaatsen ‘kerstboom’
  • Plaatsen jubileumboom met gedenkplaat
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Terugblik activiteiten 2017 onder het genot van een hapje en een drankje.