Wijkplatform Broeksittard

Voormalige school

Oudste woning van Broeksittard (vakwerk)

De kerk met H. hart beeld

Oudste stenen woning

Vergaderdata

Vergaderdata 2017
Maandag 18 dec.

Vergaderdata 2018
Maandag 8 januari
Maandag 19 februari
Maandag 12 maart
Maandag 9 april
Woensdag 15 mei
Maandag 11 juni
Maandag 9 juli
Maandag 10 september
Maandag 8 oktober
Maandag 12 november
Maandag 10 december

Alle vergaderingen/bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen uit Broeksittard toegankelijk. De plaats van bijeenkomst is steeds het gemeenschapshuis en we starten telkens om 19.00 uur.

 

 

Welkom op onze website

Op deze website vindt u alle informatie over het Wijkplatform Broeksittard en over de verschillende verenigingen en instanties die binnen Broeksittard actief zijn. 

Daarnaast biedt het wijkplatform u de mogelijkheid om uw ideeën, uw mening of uw klachten kenbaar te maken tijdens de maandelijkse vergaderingen in het Gemeenschapshuis in Broeksittard

Wijkplatform Broeksittard
Wijkplatform Broeksittard heeft als doel de leefbaarheid in de wijk Broeksittard te behouden en te bevorderen in het kader van burgerparticipatie in de gemeente Sittard-Geleen. Daartoe zal het Wijkplatform alle mogelijke acties verrichten die met het bevorderen van de leefbaarheid verband houden, in de ruimste zin van het woord.

Enquête ‘De Tuinman’
Het wijkplatform en de gemeente willen graag weten hoe u aankijkt tegen het plein bij de kerk aan ‘In de Camp’. Het platform stelt voor de inrichting aantrekkelijker te maken. Bij de keuzes voor het ontwerp kunt u helpen door uw mening te geven. Dat kan door de enquête in te vullen. De enquête is bereikbaar door op bijgaande foto te klikken of op deze link te klikken.

De resultaten van de enquête zullen we publiceren via deze site en via het wijkblad “De Hanewijzer”.

Deze enquête is onderdeel van een proef waarbij de gemeente eerst vraagt wat ú belangrijk vindt. Meer hierover kunt u lezen op de site van de gemeente; www.sittard-geleen.nl met het zoekwoord ‘tuinman’ of volg deze link.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Mededelingen

Wijkberaad

Op d.d. 11 december is er een wijkberaad welke wordt gehouden in het gemeenschapshuis.