Wijkplatform Broeksittard

Voormalige school

Oudste woning van Broeksittard (vakwerk)

De kerk met H. hart beeld

Oudste stenen woning

Vergaderdata

Vergaderdata 2018

Maandag 14 mei
Maandag 11 juni
Maandag 9 juli
Maandag 10 september
Maandag 8 oktober
Maandag 12 november
Maandag 10 december

Alle vergaderingen/bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen uit Broeksittard toegankelijk. De plaats van bijeenkomst is steeds het gemeenschapshuis en we starten telkens om 19.00 uur.

 

Welkom op onze website

 

Op deze website vindt u alle informatie over het Wijkplatform Broeksittard en over de verschillende verenigingen en instanties die binnen Broeksittard actief zijn!

Daarnaast biedt het wijkplatform u de mogelijkheid om uw ideeën, uw mening of uw klachten kenbaar te maken tijdens de maandelijkse vergaderingen in het Gemeenschapshuis in Broeksittard

 

Winand Schmeitz

Lid in de orde van Oranje Nassau
26 april 2018

 

Hartelijk gefeliciteerd namens het
Wijkplatform Broeksittard.

 

 

Wijkplatform Broeksittard
Wijkplatform Broeksittard heeft als doel de leefbaarheid in de wijk Broeksittard te behouden en te bevorderen in het kader van burgerparticipatie in de gemeente Sittard-Geleen. Daartoe zal het Wijkplatform alle mogelijke acties verrichten die met het bevorderen van de leefbaarheid verband houden, in de ruimste zin van het woord.

Enquête ‘De Tuinman’
Het wijkplatform en de gemeente willen graag weten hoe u aankijkt tegen het plein bij de kerk aan ‘In de Camp’. Het platform stelt voor de inrichting aantrekkelijker te maken. Bij de keuzes voor het ontwerp kunt u helpen door uw mening te geven. Dat kan door de enquête in te vullen. De enquête is bereikbaar door op bijgaande foto te klikken of op deze link te klikken.

Wijkontmoetingsdag 27 mei 2018

    Wijkplatform Broeksittard Secretariaat: Pastoor Rayenstraat 1 6137 VT SITTARD                                    K.v.K: 14090175

WIJKONTMOETINGSDAG BROEKSITTARD 27 MEI 2018  
Wat is dit jaar de bedoeling?
Evenals in voorgaande jaren worden de inwoners van Broeksittard uitgenodigd om deel te nemen aan de zogenaamde garageverkoop (een rommelmarkt aan huis). De garageverkoop wordt weer gehouden in de kern van het dorp (Dorpsstraat, Kruisstraat, Aan het broek, In de Camp). Inschrijfgeld is ook dit jaar nog steeds slechts € 5,– . ​​

Woont u elders in Broeksittard, maar wilt u toch graag meedoen? Dan kan dat natuurlijk. Wellicht kent u iemand in de dorpskern waar u bij kunt gaan staan of anders wordt u in overleg met de organisatie een plaats binnen het gebied toegewezen.(Bij voorkeur op het plein naast de kerk maar ook elders in het dorp is mogelijk) Ook hiervoor geldt een inschrijfgeld van € 5,-.  Indien gewenst kunt u ook

een marktkraam huren (inclusief zeil). De kosten hiervoor zijn: € 15,- te voldoen samen met het inschrijfgeld. Zondag 27mei worden de kramen vanaf 7:00 uur ’s morgens aan huis afgeleverd. Na 16:00 uur worden de kramen weer opgehaald. = Deelnemers ontvangen van ons een bewijs van inschrijving =

Mededelingen

Aanmeldformulier Garageverkoop

Aanmeldformulier voor de garage-verkoop 27 mei 2018 Inschrijfgeld € 5,-- U kunt een kraam met zeil huren voor € 15,-- Voor verdere info bij: Pierre Nusser, 06-53240535; José Koenen, 046-4521129; Willy van der Weide, 06-19806512 Emmy Schwillens, 06-12206588...

Wijkberaad

Op d.d. 11 december is er een wijkberaad welke wordt gehouden in het gemeenschapshuis.